west sussex lokalt avtal

På central nivå förhandlar Vision och arbetsgivarorganisationerna om kollektivavtal, som sätter ramarna för löner och villkor.
Det är en central överenskommelse, som måste fastställas i lokala kollektivavtal för att gälla.
Detta i sin tur ställer i många east sussex lokal tillgång forum fall krav på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.SKL, KFS och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är exempel på arbetsgivarorganisationer som Vision sluter kollektivavtal med.Med de lokala kollektivavtalen har du och dina kollegor möjlighet att förhandla om ännu bättre anställningsvillkor än de centrala avtalen.Centrala kollektivavtal, avtal som gäller alla medlemmar på samma arbetsplats kallas kollektivavtal.Din arbetsgivare tillhör oftast någon av landets många centrala arbetsgivarorganisationer.Speciella regler i kommun och landsting.Det kan till exempel bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv.På central nivå förhandlar Vision med de olika arbetsgivarorganisationerna och sluter kollektivavtal.Där kan till exempel arbetsuppgifter, lön, semester och pension finnas med.Lokala kollektivavtal, med det centrala kollektivavtalet som ram förhandlar din Vision-avdelning eller klubb med din arbetsgivare om vilka villkor som ska gälla på er arbetsplats, i det lokala kollektivavtalet. .Det lokala omställningsarbetet ska således bidra till såväl verksamhetens utveckling som omställning för arbetstagarna.
Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete.
Men alla kommuner och landsting har genom sitt medlemskap i kommun- och landstingsförbundet förbundit sig att följa HÖK, så det finns ingen risk att någon kommun inte följer det som står i överenskommelsen.
Tillsammans i din avdelning eller klubb kan ni driva förhandlingar för att få bättre villkor på arbetsplatsen.Oftast handlar de lokala kollektivavtalen om extra förmåner för de anställda.När det gäller anställningsförmåner är det vanligare hos privata arbetsgivare, men det finns inget som hindrar en kommun att sluta avtal med det lokala facket om förmåner för sina anställda.HÖK är nämligen inte ett formellt kollektivavtal.Varje kommun- och landstingsavdelning har samma möjligheter som andra avdelningar att sluta lokala avtal som ger bättre förmåner än HÖK.Ni har möjlighet att anpassa era villkor till just er arbetsplats och vad du och dina kollegor tycker är viktigt.Det kan till exempel gälla arbetstid, friskvård eller lunchsubventioner.Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv.När det gäller kommuner och landsting, som följer HÖK-avtalet, gäller speciella regler.Avtalen förhandlas om med några års mellanrum.


[L_RANDNUM-10-999]